Nawigacja

 

Język kaszubski w naszej szkole

 

„Razem z nami przetrwała nasza 
kaszubska mowa, pełna rytmu morza. 
Ceńmy ją sobie. Ona obok mowy polskiej
 
najpiękniejsza i nam najdroższa.’’ 
                                                                                 ks . dr Bernard Sychta

 

Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz słownictwa i literatury kaszubskiej uczniowie poznają pieśni,tańce, rękodzieło oraz bardzo dużo różnych innych elementów folkloru.

 

Treści zajęć wynikają z „Programu do nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach” Danuty Pioch, dopuszczonego do użytku szkolnego pod numerem DKW – 4014 – 150/00.

 

Lekcje realizowane są często jako warsztaty oraz wycieczki, finansowane z subwencji oświatowej. Podręczniki do nauki języka uczniowie otrzymują za darmo.

 

Ucząc się języka kaszubskiego dzieci rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur, wzbogacają wiedzę o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością oraz rozwijają i doskonalą umiejętności rozumienia, mówienia i czytania tekstów.

 

Zdjęcia