Nawigacja

Logopeda

 

Logopeda zajmuje się dysfunkcjami i zaburzeniami rozwoju mowy, takimi jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie, opóźniony rozwój mowy.

Zadaniem logopedy jest zapobieganie (profilaktyka), rozpoznanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy.

Terapią logopedyczną objęci są wszyscy uczniowie klas 0 – III, uktórychstwierdzono wadę wymowy, a także w szczególnych przypadkach uczniowie klas IV – VI.

We wrześniu logopeda przeprowadza diagnozę w klasie 0 oraz w klasie I:

 • bada płynność mowy,
 • ocenia sprawność aparatu artykulacyjnego,
 • słuch fonetyczny i fonemowy.

 

Organizacja zajęć

Logopeda łączy dzieci w grupy zbliżone pod względem wady wymowy oraz systematycznie ćwiczy: oddech, artykulację, słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawną dykcję, mowę spontaniczną, czytanie i pisanie ze słuchu.

Zajęcia odbywają się systematycznie i trwają 45 minut. Grupy są najczęściej 2 – 3 osobowe.

Dzieci prowadzą zeszyty, w których zapisują lub wklejają ćwiczenia do wykonania w domu.

Sukces terapii zależy od systematycznego udziału w zajęciach i przede wszystkim od wytrwałej pracy w domu.

 

Gabinet logopedycznymieści się na parterze w budynku B.

Do logopedy powinniśmy zgłosić się z dzieckiem, gdy zauważamy niepokojące sygnały:

 • brak głużenia i gaworzenia do ukończenia 1 roku życia,
 • mowa nie rozwija się ( pojedyncze słowa do 3 roku życia),
 • dziecko nie mówi zdaniami po 4 roku życia
 • ok. 5 roku życia dziecko nadal zamienia „k na „t”, „g” na„d”, „sz” na„s”, „ś”, „s” na„sz”, „ś” itd.,
 • powyżej 5 roku życia utrzymuje się niepłynność mówienia (jąkanie),
 • dziecko ok. 6 roku życia nadal przestawia sylaby, opuszcza początek wyrazu, nie mówi „r”.

Jak pracować z dzieckiem, aby pięknie mówiło?

 • często rozmawiać z dzieckiem,
 • zawsze wysłuchać, co ma ono do powiedzenia,
 • czytać dziecku sprawdzając, czy rozumie tekst,
 • wspólnie wykonywać różne prace i mówić, co się robi,
 • bawić się wspólnie z dzieckiem,
 • ograniczyć telewizję i komputer,
 • stosować się do wskazówek z zajęć logopedycznych,
 • ćwiczyć codziennie przez 10 – 15 minut.

Elementy wczesnej profilaktyki logopedycznej:

 • Specjaliści  są zgodni co do tego, że karmienie piersią wpływa na prawidłowy rozwój szczęki i żuchwy, ćwiczy prawidłową pionizację języka oraz oddychanie przez nos.
 • Jeżeli karmimy z butelki, to tylko o anatomicznym kształcie, a smoczki powinno się odstawić najpóźniej w 2 roku życia.
 • Należy dbać o to, aby dziecko oddychało nosem ( np. zawiązywać czapeczkę pod brodą).
 • Powinno podawać się dziecku surowe owoce i warzywa, umożliwiające gryzienie, a przez to prawidłowy rozwój żuchwy i zgryzu.
 • Jeśli dziecko śpi z otwartymi ustami i chrapie trzeba zgłosić się do laryngologa, aby sprawdził stan migdałków i słuchu fizjologicznego.
 • Nie powinno się pozwalać dziecku na korzystanie ze słuchawek oraz słuchanie zbyt głośnej muzyki.
 • Należy dbać o właściwy ubiór, higienę, odżywianie i ruch na świeżym powietrzu, aby zapobiegać przeziębieniom i umożliwić prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka.