Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. dra Leona Heykego
  ul. Strzelecka 1
  83-400 Kościerzyna
 • 58 686 40 89
  sp2kna2@wp.pl
Ilość odwiedzin: 304946

Piątek 29.04.2016

Kalendarz

Witamy na stronie

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie

Wiadomości

 • Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić część: "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać: 0000273799, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół. W części „Informacje uzupełniające” w rubryce „Cel szczegółowy 1%” koniecznie należy wpisać: ZHP Hufiec Kościerzyna gromada 06/08.

 • W okresie przerwy wiosennej placówką wybraną do zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci jest Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie przy ulicy Mestwina II 3 (tel. 58 686 38 67). Nauczyciele naszej szkoły będą pełnili tam dyżur.

  Harmonogram: 24, 25, 29 marca 2016 r. godz. 6:30- 16:30

 • Rekolekcje wielkopostne

  dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie

  Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie

  14 -16 marca 2016 r.

  PLAN REKOLEKCJI

 • Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

  DRUK

 • W związku z tym, że w miesiącu marcu rodzice dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym lub obowiązkiem szkolnym będą musieli podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą edukacji swoich pociech,  nasza szkoła organizuje 9 marca dzień otwarty, od godz. 17.00 do 19.00, podczas którego będzie można porozmawiać i doradzić się doświadczonych nauczycieli i specjalistów  oraz poznać bliżej szkołę.

 • Od 1 września 2016 r. oddziały przedszkolne funkcjonujące przy naszej szkole zostaną przekształcone w Przedszkole nr 2 w Kościerzynie i wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 w Kościerzynie będą tworzyły Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie.

  Tekst uchwały Rady Miasta

 • Dziecko urodzone w 2010 r., które obecnie (w roku szkolnym 2015/2016) korzysta z wychowania przedszkolnego, od 1 września 2016 r., w świetle znowelizowanych przepisów, będzie obowiązane jako dziecko 6-letnie odbyć roczne przygotowanie przedszkolne albo w związku z tym, że obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego, będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

  Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na rok szkolny 2016/2017 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  Druk do pobrania

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola (dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)

  1-31 marca 2016 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  11 kwietnia 2016 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego,  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych

  1-31 marca 2016 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  11 kwietnia 2016 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 • Kryterium dochodowe

  Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wynosi 674,00 zł.

 • Druk związany z rekrutacją do klasy pierwszej dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły

  zgloszenie dziecka z obwodu