Nawigacja

OBIADY

Opłaty za obiady

ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że dla klas I-III obiady w szkolnej stołówce wydawane będą od 18 września 2023 r.

Karty zgłoszeniowe należy składać do 13 września 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać u wychowawców klas.

INFORMACJE

Stawka obiadowa wynosi 5 zł.

 

Koszt obiadów za miesiąc CZERWIEC:

oddziały przedszkolne - 75,00 zł (dzieci uczęszczające do 21.06.2024)

oddziały przedszkolne - 100,00 zł (dzieci uczęszczające do 28.06.2024)

klasy I-VIII  - 70,00 zł

 

Koszt obiadów za miesiąc MAJ:

oddziały przedszkolne - 90,00 zł

klasy I-VIII  - 75,00 zł

 

Bardzo prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem na konto szkolne do 15 każdego miesiąca.

Numer konta bankowego do uiszczania wpłat za obiady:

50 8328 0007 2001 0008 0930 0011

W tytule przelewu prosimy wpisać:

obiady, nazwa miesiąca, nazwisko i imię ucznia, klasa

 

Rodziców uczniów korzystających z dofinansowania na dożywianie w szkole (obiady) prosimy o dostarczenie decyzji

z MOPS/GOPS.