Nawigacja

ZUCHY

KIM SĄ ZUCHY?

 

 

 

 

zuch.png

 

Zuchy to najmłodsi członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Gromady zuchowe w ZHP są koedukacyjne, znajdują się w nich chłopcy i dziewczęta w wieku od 6 do 10 lat. Są to dzieci ciekawe świata, żądne wrażeń, chętnie chłoną wiedzę, potrzebują dużo ruchu, a także usamodzielniają się i zaczynają mieć obowiązki. Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest więc zabawa w kogoś lub w coś (np. żołnierzy, Indian, ratowników, kosmonautów, przyjaciół bajek). Zuchy w gromadzie podzielone są na szóstki, na których czele stoi zuch szóstkowy. Współpracując w małych grupach wykonują różne zadanie. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa. W pracy z zuchami drużynowego wspierają przyboczni. Gromada spotyka się na zbiórkach, podczas których zuchy bawią się w kogoś lub w coś zdobywając przy tym różne sprawności.

spr.jpg

 

Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności. Każda sprawność realizowana jest przez kilka zbiórek, tworząc tzw. cykl sprawnościowy, podczas których dzieci rozwijają wyobraźnię, uczą się poprzez zabawę, kształtują charakter oraz spędzają czas  w gronie rówieśników. Zuchy zdobywają sprawności również podczas rajdów, biwaków i kolonii, gdzie uczą się samodzielności, zaradności i współpracy w grupie pod okiem drużynowego. Wybór realizowanych sprawności należy do drużynowego, który w ten sposób chce osiągnąć konkretne cele wychowawcze oraz rozwinąć pasje zuchów.