Nawigacja

 

„Cyfrowa szkoła” - to pilotażowy program rozwijania kompetencji uczniówi i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
uruchomiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem programu jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji tak, aby uczniowie i nauczyciele nabyli niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Tutaj można dowiedzieć się więcej o programie: http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

Jesteśmy jedną z 24 szkół woj. pomorskiego i jedną z 2 powiatu kościerskiego,
które zostały zakwalifikowane do programu.

W związku z przystąpieniem do programu nasza szkoła wzbogaciła się o:

 • 2 tablice interaktywne,
 • 34 laptopy dla uczniów,
 • 9 laptopów dla nauczycieli,
 • projektory,
 • mobilny ekran
 • wizualizer,
 • interaktywny system odpowiedzi,
 • mobilne punkty bezprzewodowego dostępu do internetu.

Po otrzymaniu sprzętu przeszkoliliśmy się (nauczyciele) w zakresie obsługi tablic interaktywnych i sposobów ich zastosowania w procesie edukacyjnym. Jesteśmy  jednak świadomi, że nie odkryliśmy jeszcze wielu możliwości sprzętu, który posiadamy.

Uważamy, że tablice interaktywne, wizualizer, pracownia językowa uatrakcyjniają proces edukacyjny  i jednocześnie podnoszą jego efektywność.
W dużym stopniu rozszerzają możliwości i rozwijają umiejętności uczniów w zakresie:

 • uczenia się - wzbogacają sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności, ułatwiają rozwiązywanie problemów oraz integrują doświadczenia i różne elementy wiedzy;
 • myślenia - wspomagają rozumienie złożoności zjawisk oraz umożliwiają ich całościowe postrzeganie, a także wspomagają pracę twórczą;
 • poszukiwania - pomagają w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji pochodzących z różnych źródeł;
 • działania - usprawniają organizację pracy oraz ułatwiają posługiwanie się wieloma technikami i narzędziami pracy.